Luận Văn Tốt Nghiệp Công Tác Lưu Trữ Tại Chi Cục Thuế Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 8, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-8_9-36-32.png
  Công Tác Lưu Trữ Tại Chi Cục Thuế Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
  Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ban hành Thông đạt số 1C/VP - một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam, Lưu trữ Việt Nam đã phát triển và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, đã xây dựng và từng bước kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lí công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ quốc gia; soạn thảo và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lí để quản lí công tác lưu trữ; nhiều tài liệu lưu trữ có giá trị đã được khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu nghiên cứu lịch sử, quản lí, điều hành của các cơ quan, tổ chức, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Ngô Thị Kiều Oanh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2019
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3081
  https://nitro.download/view/703AA591B2A94B8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page