Luận Văn Tốt Nghiệp Công Tác Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ, Công Chức Tại Sở Xây Dựng Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 8, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-8_10-15-6.png
  Công Tác Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ, Công Chức Tại Sở Xây Dựng Thành Phố Hà Nội
  Từ khi đất nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, Đảng và Nhà nước đã đưa đất nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc chuyên nghiệp, trong sạch, có năng lực đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới. Cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng không thể thiếu của bất kỳ nền hành chính nào. Đội ngũ này có vai trò thực thi pháp luật để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm hiệu lực của đường lối, thể chế của giai cấp cầm quyền. Đội ngũ công chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật trong cuộc sống, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nên Đảng và Nhà nước đã đề ra mỗi cơ quan, tổ chức phải luôn coi việc quản lý và sử dụng con người là nhiệm vụ cấp bách, vừa cơ bản, vừa dài lâu và phải thực hiện một cách có hiệu quả.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Nguyễn Ngọc Linh
  • Tác giả: Nguyễn Doãn Phương Nam
  • Số trang: 106
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2020
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2791
  https://nitro.download/view/27992A8C6D5E397
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page