Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, May 9, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản lý tài chính là một bộ phận, một khâu của quản lý kinh tế xã hội và là khâu quản lý mang tính tổng hợp. Quản lý tài chính được coi là hợp lý, có hiệu quả nếu nó tạo ra được một cơ chế quản lý thích hợp, có tác động tích cực tới các quá trình kinh tế xã hội theo phương hướng phát triển đã được hoạch định. Việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính ở các đơn vị sự nghiệp có liên quan trực tiếp đến hiệu quả kinh tế xã hội do đó phải có sự quản lý, giám sát, kiểm tra nhằm hạn chế, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong khai thác và sử dụng nguồn lực tài chính đồng thời nâng cao hiệu quả việc sử dụng các nguồn tài chính.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý Kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Đỗ Đình Long
  • Tác giả: Phan Kim Duyên
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ruong-cao-dang-su-pham-thai-nguyen-60894.html
  https://drive.google.com/uc?id=1nOmDbt4QqtO4RQx1hd-EzEDhaQComujZ
   

Share This Page