Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Tổ Chức Xuất Khẩu Gốm Sứ Tại Các Doanh Nghiệp Tỉnh Bình Dương, Thực Trạng Và Giải Pháp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Apr 20, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-4-20_16-7-48.png
  Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế là một linh vực đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới, phát huy những lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng tiềm nằng về vốn, công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý tiên tiến từ bên ngoài, duy trì và phát triển văn hóa dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Thực hiện theo xu thế chung của cả nước, tỉnh Bình Dương cũng từng bước chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, trong đó hoạt động xuất khẩu là một trong những điểm mạnh của tỉnh, luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương nói riêng cũng như cả nước nói chung
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Xuân Minh
  • Tác giả: Vũ Trường Xuyên
  • Số trang: 134
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Ngoại thương 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1y-uXEIxzt91Oa3J2fjAuebBJsjDugEgs
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page