Luận Án Tiến Sĩ Công Tác Tư Tưởng Của Thành Uỷ Hải Phòng Hiện Nay Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Hồ Chí Minh Học' started by quanh.bv, Jun 6, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và công tác tư tưởng của Đảng nói riêng là nội dung lớn, nhất quán trong lý luận và hoạt động thực tiễn cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mà còn là nội dung xuyên suốt trong hoạt động của Đảng cũng như cả hệ thống chính trị. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh hết sức chú trọng đến công tác tư tưởng của Đảng. Với Người, công tác tư tưởng là yếu tố cốt lõi giúp Đảng luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, thực hiện vai trò tiên phong, lãnh đạo trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Hồ Chí Minh học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Đình Phong
  • Tác giả: Nguyễn Đình Hoàng
  • Số trang: 224
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=35075
  https://drive.google.com/uc?id=1JFIrdEedodJoquc7-SJXyUMA0XnfXrde
   

Share This Page