Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Tư Tưởng Trong Xây Dựng Làng Văn Hóa Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-8_16-16-5.png
  Luận văn hệ thống hóa các khái niệm, tiêu chí về công tác tư tưởng và công tác tư tưởng trong xây dựng làng văn hóa hiện nay; Nghiên cứu thực trạng công tác tư tưởng trong xây dựng làng văn hóa ở thành phố Hà Nội hiện nay; Đề xuất phương hướng và giải pháp tăng cường công tác tư tưởng trong xây dựng làng văn hóa ở thành phố Hà Nội hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: PGS,TS. Phạm Ngọc Trung
  • Tác giả: Vũ Kiều Linh
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2930
  https://drive.google.com/uc?id=15JHq1qOrWMmaXmpeHuif__s4YFZGpQUQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page