Luận Án Tiến Sĩ Công Tác Vận Động Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Đắk Lắk Hiện Nay Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Hồ Chí Minh Học' started by quanh.bv, Aug 10, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-10_3-25-22.png
  Sinh thời, Hồ Chí Minh dành rất nhiều sự quan tâm cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Người khẳng định đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðăng hay Ba Na và các DTTS khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Vì vậy, cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau. Người nhấn mạnh: “Đồng bào các dân tộc rất thật thà và rất tốt. Nếu nói đúng thì đồng bào nghe, đồng bào làm và làm được” [116, tr.169]. Người đã trực tiếp làm công tác vận động, tuyên truyền, cổ vũ đồng bào các DTTS tham gia phong trào cách mạng, tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; đào tạo đội ngũ cán bộ từ những người con ưu tú của đồng bào các DTTS thành những “hạt giống đỏ”, góp phần phát triển phong trào cách mạng.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Hồ Chí Minh học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Minh Trưởng
  • Tác giả: Lại Thị Ngọc Hạnh
  • Số trang: 184
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=41065
  https://drive.google.com/file/d/1Kwvv1NOtxmxc2yp4RdjWUJVqz5CcVwrw
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page