Luận Văn Thạc Sĩ Đa Dạng Di Truyền Và Thụ Phấn Chéo Loài Dầu Song Nàng (Dipterocarpus Dyeri Pierre) Ở Khu Bảo Tồn

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học Thực Nghiệm' started by quanh.bv, Mar 17, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đa Dạng Di Truyền Và Thụ Phấn Chéo Loài Dầu Song Nàng (Dipterocarpus Dyeri Pierre) Ở Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên - Văn Hóa Đồng Nai, Tỉnh Đồng Nai
  Họ Dầu (Dipterocarpaceae) là họ thực vật phổ biến của vùng nhiệt đới. Hiện nay gỗ của các loài cây họ Dầu đang chiếm thị phần lớn trên thị trƣờng gỗ thế giới. Vì vậy chúng đang đóng vai trò quan trọng đối với nhiều quốc gia, chủ yếu các quốc nƣớc Châu Á và đặc biệt Đông Nam Á. Ngoài việc cung cấp gỗ, các loài cây họ Dầu còn đem lại nhiều loại sản phẩm có giá trị khác phục vụ đời sống con ngƣời nhƣ nhựa chai (Shorea guiso), nhựa cứng (Neobalanocarpus sp., Hopea sp.), nhựa mủ (Dipterocarpus costatus), mỡ bơ (Shorea robusta), camphor (Dryobalanops aromatica), tannin (Dipterocarpus tuberculatus, Hopea odorata). Cronquist (1981) [35] phân chia họ Dầu (Dipterocarpaceae) thành 3 phân họ gồm Dipterocarpoideae, Pakaraimoideae và Monotoideae
  • Luận văn thạc sĩ sinh học
  • Chuyên ngành sinh học thực nghiệm
  • Người hướng dẫn khoa học:
  • Tác giả: Nguyễn Văn Nhị
  • Số trang: 76
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...en-van-hoa-dong-nai-tinh-dong-nai-125063.html
  https://drive.google.com/uc?id=114qDUkBJyoZ4UGY_m31YSEQ71zExyhQe
   

Share This Page