Luận Án Tiến Sĩ Đa Tạp Bất Biến Chấp Nhận Được Đối Với Một Số Lớp Phương Trình Vi Phân

Discussion in 'Chuyên Ngành Phương Trình Vi Phân Và Tích Phân' started by quanh.bv, Jun 10, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Chứng minh tính hút của đa tạp bất biến chấp nhận được không ổn định thuộc -lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính với phần phi tuyến là -Lipschitz.
  Thiết lập điều kiện tồn tại nghiệm thuộc -lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ, sự tồn tại đa tạp bất biến chấp nhận được không ổn định và ổn định địa phương. Tính chất hút của đa tạp bất biến chấp nhận được không ổn định.
  Ứng dụng trong các mô hình Fisher-Kolmogorov và Hutchinson.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Nguyễn Thiệu Huy, TS. Phan Xuân Thành
  • Tác giả: Đinh Xuân Khánh
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=31312
   

Share This Page