Luận Văn Thạc Sĩ Đặc Điểm Của Phóng Sự Trên Báo In Hiên Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandang123, Mar 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Đặc Điểm Của Phóng Sự Trên Báo In Hiên Nay
  Tìm hiểu những vấn đề lý luận về thể loại phóng sự báo chí cũng như đặc điểm của phóng sự Việt Nam qua các giai đoạn phát triển. Tiến hành khảo sát những yếu tố về nội dung và hình thức trong các tác phẩm phóng sự trên các báo: Tuổi trẻ TPHCM, Tiền Phong, Thanh Niên trong 2 năm (2009-2010). Nêu những đặc điểm về nội dung và hình thức của thể loại phóng sự trên báo in hiện nay trên cơ sở phân tích các yếu tố về nội dung và hình thức của các tác phẩm phóng sự trên các báo: Tuổi trẻ TPHCM, Tiền Phong, Thanh Niên trong 2 năm (2009-2010) và so sánh với đặc điểm của phóng sự Việt Nam giai đoạn trước; đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng phóng sự.
  • Luận văn thạc sĩ Báo chí
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Dương Xuân Sơn
  • Tác giả: Ninh Thị Thu Hằng
  • Số trang: 116
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1014988
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 3, 2017

Share This Page