Luận Án Tiến Sĩ Đặc Điểm Dịch Tễ Học Và Ứng Dụng Mô Hình Toán Học Để Dự Báo Bệnh Tiêu Chảy Tại Tỉnh Hà Tĩnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Dịch Tễ Học' started by quanh.bv, Mar 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sử dụng phương pháp nghiên cứu thuần tập, mô tả đặc điểm dịch tễ học bằng chỉ số tỷ suất mắc mới theo đơn vị người – thời gian, tỷ lệ % mắc tích lũy theo năm và tháng, số lượt mắc trung bình/năm và tỷ suất tái phát theo đơn vị người – thời gian. Luận án đã xác định được tỷ suất mắc mới trong cộng đồng dân cư tại khu vực hạn hán ở Hà Tĩnh là 40% người – năm (3,3% người – tháng). Tỷ lệ % mắc tích/năm là 35,6%, tỷ lệ% mắc tích lũy/tháng là 6,3%, trong đó trẻ dưới 5 tuổi là 13,1%. Số lượt mắc trung bình là 0,78 lượt/người/năm, nhóm trẻ dưới 5 tuổi là 1,52 lượt/trẻ/năm, số ngày bị tiêu chảy trung bình là 5,4 ngày/bệnh nhân/năm, trẻ em dưới 5 tuổi là 7,7 ngày/bệnh nhân/năm. Trẻ dưới 5 tuổi có tỷ suất mắc mới, số lượt mắc trung bình/năm, số ngày bị tiêu chảy, tỷ lệ mắc tích lũy theo tháng và tỷ suất tái phát cao hơn nhóm tuổi khác.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Dịch tễ học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng, PGS.TS. Lê Thị Phương Mai
  • Tác giả: Phan Đăng Thân
  • Số trang: 177
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=36716
  https://drive.google.com/uc?id=1sfqqYk6GNfynr73xBwYR9C9b9ZT8702E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page