Luận Án Tiến Sĩ Đặc Điểm Định Danh Tên Cây Thuốc Việt Nam (Có Liên Hệ Tiếng Latinh)

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Việt Nam' started by nhandanglv123, Dec 4, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đặc Điểm Định Danh Tên Cây Thuốc Việt Nam (Có Liên Hệ Tiếng Latinh)
  Làm rõ đặc điểm định danh tên gọi cây thuốc Việt Nam qua việc tìm hiểu nguồn gốc, cấu tạo của cây thuốc Việt Nam về tiêu chí nhận diện và cơ sở đặt tên cho cây thuốc, những thuộc tính làm căn cứ gọi tên, ngữ nghĩa của tên gọi các cây thuốc Việt Nam dựa vào các thủ pháp phân tích thành tố của tên cây thuốc. Tìm ra các nét nghĩa trong cấu tạo tên gọi, đồng thời khám phá đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngƣời Việt đối với việc định danh cây thuốc, có liên hệ với tên gọi Latinh. Tiếng Latinh là một ngôn ngữ khoa học, là danh pháp; do đó luận án chỉ đƣa ra vấn đề liên hệ tên gọi cây thuốc bằng tiếng Việt với tên gọi bằng tiếng Latinh mà không phải là so sánh giữa hai ngôn ngữ.
  • Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Thiện Giáp
  • Tác giả: Trần Thị Hường
  • Số trang: 233
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93267
  https://drive.google.com/uc?id=1-_QQwv7eapUZ9gU4KjbyFYVnUBJt3Hla
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page