Luận Án Tiến Sĩ Đặc Điểm Giao Tiếp Của Sinh Viên Người Khmer Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Discussion in 'Chuyên Ngành Tâm Lý Học' started by quanh.bv, Oct 22, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-10-22_0-18-2.png
  Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận về đặc điểm giao tiếp của sinh viên người Khmer. Bên cạnh đó, luận án đã nghiên cứu và chỉ ra thực trạng về đặc điểm giao tiếp thông qua: đặc điểm đối tượng giao tiếp, đặc điểm nội dung giao tiếp, đặc điểm phương tiện giao tiếp và đặc điểm hình thức giao tiếp của sinh viên người Khmer; các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm giao tiếp của sinh viên người Khmer; luận án đã đề xuất các biện pháp tâm lý đồng thời những kiến nghị với các nhà quản lý, các trường đại học nhằm xây ch nh sách giúp sinh viên người Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nâng cao hiệu quả giao tiếp, góp ph n quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập.
  Luận án đã đề xuất được 3 nhóm biện pháp tác động đến đặc điểm giao tiếp của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng Sông Cửu Long, đã tiến hành thực nghiệm các biện pháp tác động trong thực tiễn. Kết quả cho thấy, các biện pháp khi áp d ng trong thực tiễn có tính khả thi và đạt hiệu quả cao. Đây ch nh là những kiến giải có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tâm lý học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan
  • Tác giả: Trần Minh Nhựt
  • Số trang: 302
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.39&view=41657
  https://drive.google.com/file/d/1LPJO50aCafdiZPcLb_BF3Xn6SN5l3I-6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page