Luận Văn Tốt Nghiệp Đặc Điểm Hình Thái Phân Loại Và Dinh Dưỡng Cùa Cá Ngát Sọc (Plotosus Lineatus Thunberg, 1787)

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Oct 4, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cá Ngát Sọc (Plotosus Lineatus Thunberg, 1787) thuộc họ Plotosidae, bộ Silurilosmes là một trong những loài có giá trị kinh te cao. Đe tài này tập trung nghiên cứu ve đặc điểm hình thái phân loại và dinh dưỡng để góp phan hoàn chỉnh những dẫn liệu ve sinh học của cá Ngát Sọc. Mầu cá Ngát Sọc được thu định kì mỗi tháng một lan từ tháng 10/2010 đen tháng 6/2011 tại ba địa điểm: Bình An, Kiên Lương và Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Mầu cá được bảo quản lạnh và chuyển vê phân tích tại phòng thí nghiệm trường Đại học Cần Thơ.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Bạch Loan
  • Tác giả: Âu Văn Hóa
  • Số trang: 55
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1cvugH-jyp5j4nbcY3q3a67k5o068xpBx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page