Luận Văn Thạc Sĩ Đặc Điểm Hình Thành Các Hợp Chất Nito Trong Nước Dưới Đất Khu Vực Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Tự Nhiên' started by nhandanglv123, May 27, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đặc Điểm Hình Thành Các Hợp Chất Nito Trong Nước Dưới Đất Khu Vực Hà Nội
  Tổng quan về các hợp chất nito trong nước như nguồn gốc hình thành, dạng tồn tại, ảnh hưởng đến con người và hệ sinh thái nước...Trình bày các nhân tố tự nhiên và nhân tạo ảnh hưởng đến đặc điểm thủy địa hóa. Nghiên cứu hàm lượng ion chính trong nước dưới đất, xác định tổng độ khoáng hóa, kiểu nước và quy luật phân bố của chúng trên địa bàn nghiên cứu. Đưa ra hàm lượng của các hợp chất nito trong nước dưới đất và đánh giá mức độ ô nhiễm của chúng dựa trên các quy chuẩn của Việt Nam và thế giới. Tìm hiểu cơ chế hình thành và di chuyển của các hợp chất Nito trong nước dưới đất. Đề xuất các biện pháp xử lý nước có hàm lượng cao các hợp chất Nito.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Khoáng vật học và Địa hóa học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Đản
  • Tác giả: Văn Thùy Linh
  • Số trang: 131
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2013
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73349
  https://drive.google.com/uc?id=1N3dfQ6p79JAIkIW7Y_PD1fXJPLUV_ls0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page