Luận Án Tiến Sĩ Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Của Động Kinh Ở Phụ Nữ Có Thai

Discussion in 'Chuyên Ngành Thần Kinh' started by quanh.bv, Feb 5, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-2-5_18-22-29.png
  Bệnh nhân được chọn vào nghiên cứu thỏa mãn đủ tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ. Các bệnh nhân được xếp vào 2 nhóm: Nhóm người bệnh động kinh mang thai được theo dõi, tư vấn lập kế hoạch mang thai trước, trong khi có thai (nhóm 1) và nhóm người bệnh động kinh đến khám thần kinh sau khi đã có thai, không được tư vấn trước mang thai (nhóm 2). Bệnh nhân ở nhóm 1 được thăm khám và thu thập số liệu tối thiểu 2 lần trước mang thai, 3 lần trong thai kỳ và 1 lần sau đẻ. Bệnh nhân ở nhóm 2 được thăm khám và thu thập số liệu tối thiểu 1 lần trong thai kỳ và 1 lần sau đẻ. Thu thập số liệu bằng sử dụng mẫu bệnh án nghiên cứu ghi đầy đủ các thông tin về tiền sử, bệnh sử, các dấu hiệu thăm khám lâm sàng thần kinh, nội khoa, sản khoa và các kết quả cận lâm sàng. Số liệu thu thập được nhập và xử lý bằng phần mềm SPSS Statistic 23.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Thần kinh
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Lê Văn Thính
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình
  • Số trang: 168
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=41003
  https://drive.google.com/file/d/1WYu1xfjmlR3nFBUH3F4hZMYx4U5-z3SV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page