Luận Án Tiến Sĩ Đặc Điểm Liên Kết Và Mạch Lạc Trong Văn Bản Khoa Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Việt Nam' started by nhandanglv123, Dec 5, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đặc Điểm Liên Kết Và Mạch Lạc Trong Văn Bản Khoa Học (Qua Các Bài Báo Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Trên Tạp Chí Khoa Học - ĐHQGHN)
  Tìm hiểu và khái quát những vấn đề lý thuyết về văn bản (VB), liên kết và mạch lạc trong VB, cấu trúc của một bài báo khoa học. Khảo sát, thống kê, phân loại và xác định những PLK cơ bản được sử dụng để tạo tính logic trong các bài báo KHXH&NV. Khảo sát, thống kê và xác định những biểu hiện đặc trưng thể hiện sự mạch lạc trong các bài báo KHXH&NV.
  • Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Chí Hòa
  • Tác giả: Đinh Thị Xuân Hạnh
  • Số trang: 190
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93399
  https://drive.google.com/uc?id=10oEOufNkbsAwhNX5p7qHM9XagTjKL_7e
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page