Luận Văn Thạc Sĩ Đặc Điểm Ngôn Ngữ Nhân Vật Trong Tác Phẩm Số Đỏ Của Vũ Trọng Phụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Việt Nam' started by quanh.bv, Apr 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Giao tiếp bằng ngôn ngữ được thực hiện dưới hai dạng nói và viết. Tác phẩm văn học là sản phẩm giao tiếp thuộc phong cách viết nhưng lại có tính tích hợp cả hai phong cách nói và viết thành một dạng giao tiếp đặc thù: giao tiếp nghệ thuật. Văn học là tấm gương phản ánh đời sống xã hội. Ngôn ngữ trong tác phẩm văn học, do vậy, thể hiện một cách sinh động hoạt động giao tiếp của con người trong xã hội thông qua sự sáng tạo của nhà văn. Nghiên cứu ngôn ngữ trong hoạt động hành chức trong cuộc sống là một trong những hướng nghiên cứu mà ngôn ngữ học hiên đại đang quan tâm. Vì vậy, việc tìm hiểu, nghiên cứu ngôn ngữ trong tác phẩm văn học là một cách tiếp cận phù hợp với xu hướng nghiên cứu mới cả về phương diện lí luận và phương diện cụ thể.
  • Luận văn thạc sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Hà Quang Năng
  • Tác giả: Nguyễn Trường Sơn
  • Số trang: 96
  • File PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-tac-pham-so-do-cua-vu-trong-phung-62070.html
  https://drive.google.com/uc?id=1Ic8WfSiqi1CTZWI_N32dKuqjAg1yxpNR
   

Share This Page