Luận Văn Thạc Sĩ Đặc Điểm Ngôn Ngữ Trong Nghi Thức Chào, Mời, Chúc Mừng Của Người Việt

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Ngôn Ngữ' started by quanh.bv, Sep 20, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-20_23-25-54.png
  Giao tiếp là hoạt động quan trọng trong đời sống xã hội của mỗi con người. Giao tiếp giúp con người tiếp xúc với nhau, trao đổi tư tưởng, tình cảm. Trong quá trình giao tiếp, con người sử dụng công cụ chủ yếu là ngôn ngữ. Nhờ công cụ đặc biệt này mà con người hiểu biết nhau hơn, xây dựng nên các mối quan hệ ở những mức độ khác nhau. Dân gian chúng ta thường nói : "Lời nói chẳng mất tiền mua ; Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Ngôn ngữ có tác động to lớn đến đời sống tình cảm, xã hội của con người.
  • Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ
  • Người hướng dẫn: TS. Dư Ngọc Ngân
  • Tác giả: Phạm Thị Kim Trung
  • Số trang: 172
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2003
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17406
  https://drive.google.com/file/d/1onw90GnLHDhzEoytU3NLdDXU086nzpjQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page