Luận Án Tiến Sĩ Đặc Điểm Quặng Hoá Liti Vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Địa Chất' started by quanh.bv, Feb 18, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài đã làm rõ điều kiện địa chất, điều kiện hóa - lý thành tạo, tuổi đồng vị của quặng Li và tuổi các thành tạo magma xâm nhập phức hệ Sa Huỳnh. Các kết quả phân tích cho thấy quặng liti và đá granitoid phức hệ Sa Huỳnh cùng tuổi thành tạo vào Permi muộn đến Trias sớm (P3-T1).
  2. Kết quả nghiên cứu đồng vị bền (δO18 & δD), thạch học, khoáng tướng, bao thể đã xác định nguồn gốc dung dịch tạo quặng có nguồn gốc magma xâm nhập và các quá trình biến chất trao đổi liên quan quặng Li trong vùng.
  3. Đã xác lập kiểu mỏ công nghiệp quặng Li vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh là pegmatit granit kiểu Na-Li, phụ kiểu Pegmatit lepidolit, được thành tạo trong quá trình biến chất trao đổi các thân pegmatit, và bị biến chất trao đổi greisen hoá kèm theo khoáng hoá thiếc chồng lên.
  • Luận án tiến sĩ Địa chất
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Địa chất
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quang Luật, TS Đỗ Văn Nhuận
  • Tác giả: Dương Ngọc Tình
  • Số trang: 149
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Mỏ - Địa chất 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=32740
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page