Luận Án Tiến Sĩ Đặc Điểm Sinh Học Và Nuôi Dưỡng Cá Tỳ Bà Bướm (Sewellia Spp.) Phân Bố Tại Thừa Thiên Huế

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Nov 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Định danh hai loài cá tỳ bà bướm hổ (Sewellia lineolata) và tỳ bà bướm đốm (Sewellia albisuera) ở Việt Nam bằng DNA mã vạch. Thống nhất và xác định rõ tên khoa học của cá tỳ bà bướm đốm (Sewellia albisuera).
  - Là nghiên cứu đầy đủ đầu tiên về đặc điểm sinh học của cá tỳ bà bướm đốm và cá tỳ bà bướm hổ, bao gồm: đặc điểm hình thái phân loại, môi trường sống, đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản, sinh trưởng và biến động quần thể.
  - Thử nghiệm kích thích sinh sản thành công cá tỳ bà bướm hổ và cá tỳ bà bướm đốm bằng kích dục tố RH-LHA3. Kích thích sinh sản thành công bằng sốc nhiệt độ đối với cá tỳ bà bướm hổ.
  - Thử nghiệm nuôi dưỡng và xác định được tốc độ tăng trưởng hai loài cá tỳ bà bướm nghiên cứu giai đoạn 10-60 ngày tuổi. Bước đầu xác định được một số điều kiện nuôi thích hợp với cá tỳ bà bướm đốm và cá tỳ bà bướm hổ trong điều kiện nuôi nhân tạo.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: Ts. Trần Văn Việt, PGs.Ts. Trần Đắc Định
  • Tác giả: Võ Điều
  • Số trang: 142
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=35599
  https://drive.google.com/uc?id=1kg3OWXsbgd4KFyhYVjAqFnQoUrD3e5ux
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page