Luận Án Tiến Sĩ Đặc Điểm Sử Thi Dân Tộc Xơ Đăng

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Học Việt Nam' started by AlexEa, Mar 13, 2024.

 1. AlexEa

  AlexEa Member

  upload_2024-3-13_14-17-8.png
  Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống và tương đối toàn diện về các đặc điểm nội dung và nghệ thuật của sử thi dân tộc Xơ Đăng ở Tây Nguyên. Thông qua các phương pháp thống kê, phân tích; phương pháp liên ngành văn học với dân tộc học, văn hoá học, sử học, xã hội học, sinh thái học; phương pháp so sánh, đối chiếu; phương pháp điền dã; phương pháp loại hình, thi pháp học,… luận án đã làm rõ các đặc điểm nội dung về văn hóa, xã hội, lịch sử tộc người Xơ Đăng được phản ánh trong sử thi, đồng thời làm rõ các đặc điểm nghệ thuật tự sự, tính trữ tình và tính kịch của các tác phẩm.
  • Luận án tiến sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Văn học Việt Nam
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Hồng Phong
  • Tác giả: Lê Ngọc Bính
  • Số trang: 212
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Đà Lạt 2023
  Link Download
  https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.2&view=43505
  https://drive.google.com/file/d/1lefHn-ncFsi0ooqSPH0qw_FjaSUzbDtX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 13, 2024

Share This Page