Luận Văn Thạc Sĩ Đặc Điểm Thành Ngữ Tiếng Hàn Có Yếu Tố Chỉ Con Vật - Trong Sự Đối Chiếu Với Thành Ngữ Tiếng Việt

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Ngôn Ngữ' started by quanh.bv, Apr 1, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đặc Điểm Thành Ngữ Tiếng Hàn Có Yếu Tố Chỉ Con Vật - Trong Sự Đối Chiếu Với Thành Ngữ Tiếng Việt Tương Đương
  Ngôn ngữ là linh hồn của dân tộc‖, trong đó có thành ngữ là một phần cấu thành nền văn hóa dân tộc, phản ánh đời sống xã hội, phong tục tập quán, lễ giáo, quan điểm thẩm mỹ, cách đối nhân xử thế, mọi mặt nói chung của đời sống con người thuộc từng dân tộc, quốc sự.
  Là một trong những nôi văn hoá của nhân loại, dân tộc Trung Hoa có bề dày lịch sử hàng vạn năm với các triều đại phong kiến nổi tiếng thế giới. Vì thế, nếu coi ngôn ngữ là một bộ phận của văn hóa thì trong di sản văn hóa văn minh Trung Hoa đồ sộ đó có ngôn ngữ là tiếng Hán mà thành ngữ là một bộ phận không thể thiếu.
  • Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Khang
  • Tác giả: Nguyễn Minh Hiền
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1010260&sp=T&sp=4&suite=def
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page