Luận Án Tiến Sĩ Đặc Tả, Kiểm Chứng Hình Thức Và Ứng Dụng Trong Cơ Sở Dữ Liệu Thời Gian Thực

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán' started by quanh.bv, Feb 7, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đặc Tả, Kiểm Chứng Hình Thức Và Ứng Dụng Trong Cơ Sở Dữ Liệu Thời Gian Thực
  Trình bày khái niệm cơ bản trong cơ sở dữ liệu (CSDL), CSDL thời gian thực; Trình bày về cú pháp ngữ nghĩa, hệ thống chứng minh của logic khoảng và logic tính khoảng. Chứng minh một số định lý làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển mô hình hình thức cũng như đặc tả và kiểm chứng hình thức trong CSDL thời gian thực. Xây dựng mô hình của hệ thống CSDL thời gian thực trong logic tính khoảng. Đưa ra một đặc tả điều kiện đúng cho thực hiện song song của hệ thống giao tác trong CSDL thời gian thực. Phát triển phương pháp luận để đặc tả và kiểm chứng hình thức giao thức điều khiển tương tranh trong CSDL thời gian thực. Từ các kết qủa nghiên cứu đã ứng dụng các giao thức vào hệ thống điều khiển giao thông hàng không
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
  • Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Hữu Ngự, Đoàn Văn Ban
  • Tác giả: Hồ Văn Hương
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2004
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1007665
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page