Luận Án Tiến Sĩ Đặc Trưng Ngôn Ngữ Tạo Hình Trong Tranh Thiếu Nhi Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Mar 12, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Qua nội dung nghiên cứu Đặc trưng ngôn ngữ tạo hình trong tranh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017, NCS rút ra một số kết luận sau:
  - Biểu hiện ngôn ngữ tạo hình trong tranh thiếu nhi ở bốn nhóm tuổi (4 - 5 tuổi, 6 - 8 tuổi, 9 - 11 tuổi, 12 - 15 tuổi) khác nhau, mỗi nhóm tuổi có một mức độ bộc lộ và biểu hiện nghệ thuật khác nhau, theo cấp độ chủ động tăng dần.
  - Có thể đánh giá được hiệu quả nghệ thuật qua các nội dung như chức năng nghệ thuật, đặc điểm nghệ thuật, biểu hiện nghệ thuật, hiệu quả nghệ thuật để phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nhận thức của từng nhóm.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật,
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Văn Tuyến, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương
  • Tác giả: Ngô Bá Công
  • Số trang: 208
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36510
  https://drive.google.com/uc?id=1Wfe38A0LxX0insgzY5sRfnFxJLjRGjm-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page