Luận Án Tiến Sĩ Đặc Trưng Ngôn Ngữ - Văn Hóa Của Từ Ngữ Nghề Nông Nghệ Tĩnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Việt Nam' started by quanh.bv, Jun 5, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu cấu tạo, định danh, văn hóa của từ ngữ nghề nông Nghệ Tĩnh một cách toàn diện. Luận án là một công trình độc lập về ngữ liệu cũng như phương pháp, thao tác phân tích ngôn ngữ - văn hóa học cùng các kết quả nghiên cứu. Phụ lục có thể làm từ điển nghề nông.
  2. Về mặt lý luận, luận án được triển khai thống nhất, triệt để với một bộ các khái niệm ngôn ngữ học, nhất là ngôn ngữ - văn hóa học (về từ, ngữ tiếng Việt, về định danh, về ngôn ngữ - văn hóa) và thể hiện chính kiến riêng của nghiên cứu sinh với nội dung khảo cứu. Trong luận án, chúng tôi đã ứng dụng các hiểu biết phổ quát này nhất quán và chú ý tìm đặc trưng phương ngữ nghề nông xứ Nghệ; cho thấy được cách hiểu về mối tương quan giữa từ nghề nghiệp (nông) và từ địa phương; thể hiện nhận thức mới về quan hệ võ đoán và lí do đặt tên của từ và cho định danh nghề nông là định danh phái sinh.
  • Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Trọng Canh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phước Mỹ
  • Số trang: 169
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=35277
  https://drive.google.com/uc?id=1Lfj3irMuZw5vizOQZgK6ldyOIDfP9JeF
   

Share This Page