Luận Văn Thạc Sĩ Đặc Trưng Ngữ Nghĩa Và Cách Sử Dụng Một Số Trợ Từ Tình Thái Tiếng Việt

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Học' started by quanh.bv, Sep 21, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-21_0-25-14.png
  Nói năng là một hoạt động: hoạt động giao tiếp. Hoạt động giao tiếp của con người có mục đích tác động: tác động vào nhận thức, tác động vào tình cảm và tác động vào hành động. Hiệu quả giao tiếp được đánh giá tùy theo các mục đích trên đạt đưọc nhiều hay ít . Để giao tiếp và tư duy con người phải sử dụng công cụ ngôn ngữ. Đơn vị cơ bản của ngôn ngữ đó chính là từ . Trong kho tàng từ vựng phong phú của tiếng Việt, trợ từ là một trong số các từ loại hư từ có số lượng không nhiều và khi giao tiếp trợ từ chỉ đóng vai trò khiêm tốn là phần phụ tình thái bổ sung ý nghĩa cho thông báo của câu. Thế nhưng trong hoạt động giao tiếp, nếu sử dụng từ loại này không chính xác cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giao tiếp, đến việc biểu hiện thái độ lịch sự, bất lịch sự của người nói.
  • Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Thị Hai
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Nhung
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 1997
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17417
  https://drive.google.com/file/d/1naW_Lnt8o2w3Jo633bFfgH1uzdPFdskc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page