Luận Án Tiến Sĩ Đại Số Khoảng, Otomat Khoảng Và Một Số Ứng Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán' started by quanh.bv, Feb 7, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đại Số Khoảng, Otomat Khoảng Và Một Số Ứng Dụng
  Để thuận tiện trong nghiên cứu hoặc trước khi triển khai một hệ thống thông tin vào thực tế, người ta thường mô hình hoá chúng bằng một công cụ hình thức. Cách dùng công cụ để mô hình hóa các hệ thống được gọi là phương pháp hình thức. Phương pháp hình thức nghiên cứu cách dùng các ký hiệu trừu tượng, logic cấp 1 và các cấp cao hơn trong việc mô tả và kiểm tra các tính chất của hệ thống trong thế giới thực. Bộ các ký hiệu cùng các quy tắc sử dụng các ký hiệu đó được gọi là các ký pháp hình thức.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
  • Người hướng dẫn khoa học: Phan Trung Huy, Nguyễn Thị Hồng Minh
  • Tác giả: Bùi Vũ Anh
  • Số trang: 132
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1060378
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page