Luận Án Tiến Sĩ Đảm Bảo An Ninh Chính Trị Vùng Dân Tộc Thiểu Số Biên Giới Việt - Lào Tỉnh Điện Biên Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by nhandanglv123, Apr 25, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đảm Bảo An Ninh Chính Trị Vùng Dân Tộc Thiểu Số Biên Giới Việt - Lào Tỉnh Điện Biên Hiện Nay
  Đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số là vấn đề được nhiều học giả quan tâm, tiếp cận ở những góc độ khác nhau. Lần đầu tiên, vấn đề đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận dưới góc độ chính trị học. Với ý nghĩa đó, luận án đã có những đóng góp mới về mặt khoa học, cụ thể: - Góp phần làm rõ một số khái niệm cơ bản như: dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, biên giới đất liền và vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền. Bên cạnh đó, luận án cũng làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về an ninh chính trị và đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền; các quan điểm của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền; chủ thể, trách nhiệm của chủ thể; nội dung và các nhân tố tác động, ảnh hưởng đến đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền của Việt Nam. - Khảo sát thực trạng đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên từ năm 2005 đến nay (năm 2016). Qua đó, rút ra những vấn đề có ý nghĩa như những bài học kinh nghiệm trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lâm Bá Nam PGS. TS. Vũ Hoàng Công
  • Tác giả: Đặng Thị Thanh Hoa
  • Số trang: 171
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63599
  https://drive.google.com/uc?id=1UXVDtvWjuoWin-4L94EDNLNLOkNYbYyj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page