Luận Văn Thạc Sĩ Đảm Bảo Chất Lượng Dịch Vụ Cho Giải Pháp Thoại Trên Giao Thức Internet

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm' started by quanh.bv, Oct 25, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đảm Bảo Chất Lượng Dịch Vụ Cho Giải Pháp Thoại Trên Giao Thức Internet
  Trong những năm trở lại đây, lĩnh vực nghiên cứu về đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng đã phát triển mạnh mẽ. Có nhiều công trình nghiên cứu tập trung vào lớp ứng dụng, truyền tải, tối ưu định tuyến trong mạng, điều khiển chất lượng dịch vụ theo luồng tin, điều khiển chất lượng dịch vụ theo lớp dịch vụ. Kết quả của những công trình nghiên cứu điển hình về đảm bảo chất lượng dịch vụ QoS (Quality of Services) liên quan mật thiết đến việc phân chia tài nguyên mạng. Tại mỗi nút mạng, phân chia băng thông, bộ đệm được thực hiện bằng bộ lập lịch. Tại mỗi thời điểm cần chuyển một gói tin đi ra khỏi nút mạng, bộ lập lịch có nhiệm vụ chọn một trong số gói tin để xử lý và chuyển tiếp đi
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ Thông tin
  • Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
  • Tác giả: Đinh Thị Thu
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1068527
   

Share This Page