Luận Văn Thạc Sĩ Đảm Bảo Nguồn Lực Thông Tin Khoa Học Công Nghệ Tại Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Công Nghệ Quốc Gia

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 9, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-9_21-26-19.png
  Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi khoa học và công nghệ (KH&CN) là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Những năm qua, nền kinh tế-xã hội nước ta đã có những thay đổi đáng kể, một phần là nhờ ứng dụng những tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Song hoạt động KH&CN vẫn còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Một trong những vấn đề đó là việc thiếu thông tin cho các cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ, nói cách khác, hoạt động thông tin-tư liệu (TTTL) chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu tin cho người nghiên cứu khoa học công nghệ.
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: TS. Tạ Bá Hưng
  • Tác giả: Tạ Hoài Anh
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/788
  https://drive.google.com/file/d/1jM_Qn4bJGgYwrAOdg2GnBzPRek9VObKS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page