Luận Văn Thạc Sĩ Đảm Bảo Pháp Lý Về Quyền Con Người Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Dec 24, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Guest

    [​IMG]
    Đảm Bảo Pháp Lý Về Quyền Con Người Ở Việt Nam Hiện Nay
    Khái quát về lịch sử hình thành, nội dung cơ bản về quyền con người. Làm rõ khái niệm và nội dung đảm bảo tính pháp lý về quyền con người. Khái quát lịch sử phát triển các đảm bảo về quyền con người ở Việt Nam từ năm 1954 đến nay. Phân tích thực trạng đảm bảo pháp lý về quyền con người ở Việt Nam qua các quy định pháp luật, hoạt động của các cơ quan nhà nước, hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan tư pháp, qua đó đánh giá các mặt đã đạt được và một số vấn đề đặt ra, nêu tính tất yếu phải bảo đảm pháp lý về quyền con người và đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu về các quy định pháp luật, về chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước, về cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh đổi mới, cải cách hệ thống cơ quan tư pháp, nhằm hoàn thiện đảm bảo pháp lý về quyền con người ở nước ta
    • Luận văn thạc sỹ luật học
    • Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
    • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Xuân Đức
    • Tác giả: Trần Thị Phương Hảo
    • Số trang: 105
    • Kiểu file: PDF
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    • Đại học Quốc gia 2008
    Link Download
    http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002351
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     
    Last edited by a moderator: Aug 13, 2017

Share This Page