Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai Lãnh Đạo Công Tác Dân Vận Từ Năm 2005 Đến Năm 2015

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 26, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-26_23-28-0.png
  Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới thành lập đã xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Từ những bài học lịch sử của dân tộc và thực tiễn cách mạng Việt Nam, ngày 15- 10-1949, trong bài “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hảo
  • Tác giả: Đỗ Tú Linh
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4237
  https://drive.google.com/uc?id=1m3N5q9AXP2WbE8IrKw8sWIzdrUkE-Sep
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page