Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang Lãnh Đạo Phát Triển Nông Nghiệp Từ Năm 2010 Đến Năm 2020

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 27, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-27_1-30-12.png
  Nông nghiệp có vị trí to lớn trong nền kinh tế quốc dân ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đây là ngành sản xuất ra tư liệu sản xuất và lương thực, thực phẩm thiết yếu cho con người mà không một ngành sản xuất vật chất nào có thể thay thế được. Ở nước ta, nông nghiệp lại càng có vị trí quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế và ổn định tình hình chính trị - xã hội của đất nước. Vì vậy, ông cha ta cũng đã từng tổng kết và cho rằng “phi nông bất ổn”. Với chiều dài lịch sử phát triển nông nghiệp đa dạng, nông nghiệp nước ta từ chỗ đơn thuần chỉ sản xuất để cung cấp nhu cầu lương thực là chính giờ đây đã đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hảo
  • Tác giả: Lương Thị Hạnh
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2020
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8368
  https://drive.google.com/uc?id=1BXsT0hbyaFktzLRM29q1OaFmfRNMQIYy
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page