Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Phát Triển Đội Ngũ Tri Thức Từ Năm 1996 Đến Năm 2006

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 26, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-26_15-40-38.png
  “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp” (Thân Nhân Trung). Nhận thức sâu sắc vấn đề này nên trong thời kì đổi mới, Đảng ta đã chú trọng vấn đề phát triển đội ngũ trí thức (ĐNTT). Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Người hướng dẫn: PGS, TS. Ngô Đăng Tri
  • Tác giả: Vũ Thị Quỳnh Liên
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2015
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1233
  https://drive.google.com/uc?id=1Ojx3PGTFG5TvywPzaoqwFfwaVjgmzHi7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page