Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Thực Hiện Chính Sách Xã Hội (2001 - 2012)

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 25, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-25_13-4-5.png
  Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với việc thực hiện một số chính sách xã hội trong những năm 2001- 2012. Góp phần khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, từ đó khẳng định những thành tựu, chỉ ra những hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn. Rút ra những kinh nghiệm bước đầu trong quá trình thực hiện một số chính sách xã hội, góp phần bổ sung, nghiên cứu đường lối đổi mới của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Điều
  • Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2012
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/244
  https://drive.google.com/uc?id=1fUHtad2ESiY1LXfeVQ7pyxhqBQ6hm3sX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page