Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Bất Định Đối Với Sự Làm Việc An Toàn Của Hệ Thống Điện Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện' started by quanh.bv, Jun 10, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trên cơ sở mục đích nghiên cứu đã đặt ra, luận án “Đánh giá ảnh zhưởng của các yếu tố bất định đối với sự làm việc an toàn của Hệ thống điện Việt Nam” đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu như sau: - Đề xuất các kỹ thuật xử lý dữ liệu nâng cao đặc biệt là các kỹ thuật tiền xử lý, các kỹ thuật xử lý thu giảm kích thước dữ liệu bằng kỹ thuật Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA) kết hợp với các kỹ thuật phân cụm dữ liệu như K-means, Thuật toán tiến hóa vi sai (Differential Evolution - DE) áp dụng không những trong việc giải quyết hiệu quả vấn đề nghiên cứu của luận án mà còn có thể mở rộng áp dụng cho các lĩnh vực khác. Các kỹ thuật này rất quan trọng khi giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu lớn.
  • Luận án tiến sĩ điện điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, PGS.TS. Lê Đình Dương
  • Tác giả: Huỳnh Văn Kỳ
  • Số trang: 165
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Đà Nẵng 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=35321
  https://drive.google.com/uc?id=12l86T0o5C886ZpsHHkt1WmRCaPBHT9QH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page