Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng Đến Đời Sống Người Dân Tại Dự Án Khai Thác

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 11, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng Đến Đời Sống Người Dân Tại Dự Án Khai Thác, Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn 2008 - 2012
  Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là kết quả của đấu tranh lao động mà nhân dân ta trải qua bao thế hệ mới giành được. Đất đai là địa bàn để con người tồn tại và phát triển, đóng vai trò to lớn đối với mọi ngành sản xuất. Luật Đất đai 1993 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định “Đất đai là tài nguyên của quốc gia vô cùng quí giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn không biết bao công sức mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay”. [21] Sau khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất quy định toàn diện hơn, đầy đủ hơn, cụ thể hơn về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia,..
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Điền
  • Tác giả: Nguyễn Đức Hải
  • Số trang: 85
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=9320
   

Share This Page