Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Ảnh Hưởng Môi Trường Của Hoạt Động Khai Thác Mỏ Vàng Sepon, Huyện Vilabouly

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Môi Trường' started by nhandanglv123, Nov 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Ảnh Hưởng Môi Trường Của Hoạt Động Khai Thác Mỏ Vàng Sepon, Huyện Vilabouly, Tỉnh Savannakhet
  Để hoàn thành luận văn, tác giả đã thu thập số liệu, điều tra về chất lượng môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí tại dự án Sepon, huyện Vilabouly, tỉnh Savannakhet. Trực tiếp đi khảo sát thực địa khu vực triển khai dự án khai thác vàng Sepon. Khảo sát các phân khu chi tiết của khu vực mỏ, từng công đoạn trong khai thác và chế biến vàng. Điều tra về chất lượng môi trường (môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí) khu vực khai thác vàng bằng cách phỏng vấn người dân sống tại các làng xung quanh khu mỏ gồm: Boungkham, Mai, Nahoi, Namkhip, Vieng và Meunglang. Kết quả điều tra chất lượng môi trường nước cho thấy, chất lượng nước mặt giai đoạn 2015- 2017 đều có giá trị pH nằm trong ngưỡng cho phép. Tuy nhiên hàm lượng TSS, As, Cd, Cu, CN, Ni, Zn, Pb, Mn và Hg đều cao hơn quy chuẩn QCL 18:2012/BTNMT năm 2012 của Lào.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Khoa học môi trường
  • Người hướng dẫn: TS Hoàng Anh Lê
  • Tác giả: Savath SITTHIVONG
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93371
  https://drive.google.com/uc?id=1gfwsvv76zpHayA95m6iVS6VI0h28FoPU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page