Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Các Dòng TGMS Mới Và Khả Năng Sử Dụng Trong Chọn Tạo Giống Lúa Lai Hai Dòng Ở Phía Bắc

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Oct 10, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Các Dòng TGMS Mới Và Khả Năng Sử Dụng Trong Chọn Tạo Giống Lúa Lai Hai Dòng Ở Phía Bắc Việt Nam
  Chọn tạo giống lúa lai hai dòng có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng tốt và chịu nóng ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam là hết sức cần thiết. Thông qua đánh giá đã xác định được 16 dòng TGMS có nhiều đặc điểm nông sinh học tốt, tính bất dục ổn định và đều mang gen bất dục mẫm cảm nhiệt độ tm5, có 06 dòng cho phấn chịu nóng tốt, có 02 dòng mẹ và 02 dòng bố có khả năng kết hợp chung cao về các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất. Kết quả lai tạo, đánh giá đã chọn được 02 tổ hợp lai tốt, đặc biệt tổ hợp lai HQ21 có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng tốt và chịu nóng tốt. Bước đầu đã thiết lập được qui trình sản xuất hạt lai F1 và qui trình canh tác giống lúa lai hai dòng HQ21 tại các tỉnh phía Bắc.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Quốc Doanh và PGS. TS. Trần Văn Quang
  • Tác giả: Phạm Văn Thuyết
  • Số trang: 192
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=29871
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page