Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Dự Án Phát Triển Đô Thị Loại Vừa

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by Sumojorne, Oct 4, 2019.

 1. Sumojorne

  Sumojorne New Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Dự Án Phát Triển Đô Thị Loại Vừa - Tiểu Dự Án Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Sử Dụng Vốn Vay Ngân Hàng Thế Giới (WB)
  Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước do Đảng đề ra, đất nước ta đã có nhiều khởi sắc, bộ mặt kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đang trên đà phát triển với những khu công nghiệp, khu du lịch, văn hóa, dịch vụ… Các dự án liên doanh trong và ngoài nước, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình như: giao thông, thể thao, giải trí… đã và đang được đưa vào hoạt động với quy mô lớn. Sự thay đổi và phát triển đó đòi hỏi phải có mặt bằng xây dựng. Vì vậy để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội nhà nước phải thu hồi một phần đất đai tự nhiên của người dân.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Huấn
  • Tác giả: Phạm Việt Anh
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...dung-von-vay-ngan-hang-the-gioi-wb-73833.html
  https://drive.google.com/uc?id=1lBYWyvNeHd8XETEn79b6LGzlf-urROBI
   
  Last edited by a moderator: Oct 4, 2019

Share This Page