Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Cho Dự Án Xây Dựng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 26, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Cho Dự Án Xây Dựng Nút Giao Hoàn Chỉnh Nối Quốc Lộ 18 Với Khu Công Nghiệp Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
  Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhu cầu đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, khu đô thị,…ngày càng lớn. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế là một việc quan trọng. Đây là điều kiện đầu tiên để triển khai thực hiện các dự án, bên cạnh đó công tác thu hồi đất có tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội; ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, chủ đầu tư và đặc biệt là đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. Bắc Ninh là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, môi trường đầu tư thông thoáng nên nền kinh tế của tỉnh trong những năm qua đạt mức tăng trưởng cao, trên địa bàn tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp, các làng nghề truyền thống được mở rộng phát triển. Những năm gần đây tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh trên địa bàn toàn tỉnh.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Văn Bộ
  • Tác giả: Trần Thị Hương Giang
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2018
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63145
   

Share This Page