Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Thực Hiện Dự Án Đường Lào Cai - Sa Pa

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Nov 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Thực Hiện Dự Án Đường Lào Cai - Sa Pa Đoạn Qua Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
  Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Đất đai là tài sản do Nhà nước thống nhất quản lý. Đất đai là nguồn tài chính tiềm năng, nguồn nhân lực cơ bản để phát triển kinh tế đất nước, nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đất đai được coi là một loại bất động sản, là một hàng hoá đặc biệt, vì những tính chất của nó như cố định về vị trí, giới hạn về không gian, vô hạn về thời gian sử dụng và trong quá trình sử dụng nếu sử dụng đất đai một cách hợp lý thì giá trị của đất không những mất đi mà còn tăng lên.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Đình Binh
  • Tác giả: Cao Văn Long
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...oan-qua-huyen-bat-xat-tinh-lao-cai-15898.html
  https://drive.google.com/uc?id=1mHzGj6jVEAumvL5KeIjanlrChWu4pxIV
   

Share This Page