Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Và Đời Sống Của Người Dân Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 16, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Và Đời Sống Của Người Dân Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Tại Một Số Dự Án Trên Địa Bàn Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
  Đảng ta có chủ trương đổi mới phát triển nền kinh tế theo xu thế hội nhập với khu vực và quốc tế, để đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện không ngừng nâng cao. Những năm gần đây quá trình đô thị hoá, xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và các khu đô thị mới diễn ra ở diện rộng. Tốc độ phát triển nhanh, cơ sở hạ tầng, diện mạo đô thị ở nước ta không ngừng thay đổi, kinh tế đất nước phát triển làm cho đất đai ngày càng có giá; Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất đang là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thùy Linh
  • Tác giả: Hoàng Thị Ánh Nguyệt
  • Số trang: 83
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...n-huyen-chiem-hoa-tinh-tuyen-quang-15129.html
   

Share This Page