Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tại Xã Văn Nho, Huyện Bá Thước

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by khanhceovn, Jul 31, 2018.

 1. khanhceovn

  khanhceovn Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tại Xã Văn Nho, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hóa Giai Đoạn 2010 - 6-2014
  Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng nền tảng cho sự sống và mọi hoạt động sản xuất của con người đều bắt nguồn từ đất đai. Đất đai là yếu tố cấu thành nên lãnh thổ của mỗi quốc gia, là một tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai cung cấp nguồn nước cho sự sống, cung cấp nguồn nguyên vật liệu và khoáng sản, là không gian của sự sống đồng thời bảo tồn sự sống. Đất đai là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các công trình văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, cha ông ta đã tốn nhiều công sức và xương máu để tạo lập vốn đất đai như hiện nay. Để tiếp tục sự nghiệp khai thác và bảo vệ toàn bộ quỹ đất tốt hơn có hiệu quả hơn, Đảng và nhà nước ta đã ban hành các văn bản luật phục vụ cho công tác quản lý có hiệu quả. Luật Đất Đai 1987, 1993, luật sửa đổi bổ sung năm 1998, 2001, Luật Đất Đai 2003 cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai đang từng bước đi sâu vào thực tiễn. Nhà nước giao trách nhiệm cho ngành Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) phối hợp cùng các cấp, ban ngành chính quyền địa phương thực hiện hàng loạt các biện pháp như đo đạc, phân hạng, đánh giá đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CGCNQSD đất).
  • Luận văn tốt nghiệp nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý Đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
  • Tác giả: Ngân Văn Thành
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=9068
   
  Last edited by a moderator: Aug 2, 2018

Share This Page