Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 10, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội Giai Đoạn 2015 - 2017
  Đất đai là sản phẩm tự nhiên, là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng không thể thiếu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng công trình kinh tế, văn hóa , an ninh, quốc phòng, là điều kiện, là nền tảng kinh tế của mọi ngành sản xuất...từ xa xưa con người đã biết khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên quý giá này. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng nhưng đất đai là tài nguyên giới hạn về số lượng, trong khi dân số ngày càng tăng lên dẫn đến các nhu cầu về lương thực, thực phẩm, nguyên – nhiên liệu, địa bàn cư trú...
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
  • Tác giả: Đỗ Trung Kiên
  • Số trang: 73
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...h-pho-ha-noi-giai-doan-2015-–-2017-15095.html
   

Share This Page