Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Phường Đồng Bẩm

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 1, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Phường Đồng Bẩm, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn 2015 - 2017
  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển con người và các sinh vật khác trên trái đất, đó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố của các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương có một quỹ đất đai nhất định được giới hạn bởi diện tích, ranh giới việc sử dụng và quản lý quỹ đất đai này được thực hiện theo quy định của Nhà nước, tuân thủ Luật Đất đai và những văn bản pháp lý có liên quan.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
  • Tác giả: Bùi Thị Mai Ly
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...nh-thai-nguyen-giai-doan-2015-2017-14978.html
   

Share This Page