Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Cao Ngạn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandang123, Aug 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Cao Ngạn, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn 2013-2015
  Những năm gần đây, do chính sách mở cửa của nền kinh tế. Việc đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dẫn đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng diễn ra ồ ạt, cùng với nó là nhu cầu sử dụng đất cho các hoạt động: Nhà ở, kinh doanh, dịch vụ ngày càng phát triển, dẫn đến việc quỹ đất nông nghiệp ngày càng giảm mạnh. Trong khi đó nhu cầu về lương thực ngày càng tăng nhanh gây áp lực đối với nhà quản lý đất đai, đồng thời nó đã làm cho giá trị quyền sử dụng đất tăng lên nhanh chóng. Vấn đề cấp bách đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về đất đai là phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ và có hiệu quả. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cũng như tránh xảy ra tranh chấp đất đai gây mất trật tự xã hội.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: ThS. Hoàng Hữu Chiến
  • Tác giả: Hoàng Thị Trang
  • Số trang: 62
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2016
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=10426
   

Share This Page