Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Của Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Mar 19, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Của Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng Giai Đoạn 2014 - 2016
  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của nền sản xuất xã hội, của bản thân con người và là điều kiện sinh tồn của thế giới động, thực vật trên trái đất. Đất đai tham gia vào tất cả các ngành sản xuất vật chất của xã hội và nó là một tư liệu sản xuất đặc biệt. Tuy nhiên đất đai lại là một nguồn tài nguyên hữu hạn và không thể sinh ra thêm mà nhu cầu sử dụng đất của con người thì lại ngày càng tăng do sự phát triển của xã hội loài người trong thế giới hiện đại nên việc sử dụng đất hợp lí và có hiệu quả là vô cùng quan trọng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
  • Tác giả: Đặng Mùi Coi
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...-tinh-cao-bang-giai-doan-2014-2016-13222.html
   

Share This Page