Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Của Phường Đồng Quang - Thành Phố Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Mar 16, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Của Phường Đồng Quang - Thành Phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn 2013 - 2015
  Trải qua hàng triệu năm cùng với những biến động của tự nhiên, đất đai đã trở thành thành phần quan trọng nhất của môi trường sống, là sản phẩm của tự nhiên ban tặng cho con người, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các công trình văn hóa, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đất đã tạo ra con người và con người cùng với sức lao động, cộng với trí thông minh tuyệt vời của mình đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của trái đất. Cũng từ đó, đất đai trở thành điều kiện sinh tồn, thành cơ sở để thực hiện quá trình sản xuất, tạo ra của cải vật chất cho sản xuất. Mọi quá trình sản xuất và các hoạt động của con người đều cần đến một mặt bằng và khoảng không gian lãnh thổ nhất định. Nếu không có đất đai thì không có một ngành nào, một xí nghiệp nào có thể hoạt động được. Như vậy, nếu không có đất thì sẽ không có sản xuất, không có sự tồn tại của con người.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Quý
  • Tác giả: Trịnh Hữu Tùng
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...nh-thai-nguyen-giai-doan-2013-2015-13288.html
   

Share This Page